Contactinformatie:

Fashion Avenue by Lahro BVBA | BE0823856830 | Kerkstraat 17 – 8370 Blankenberge | E-mail: office@fashion-avenue.be | T. 32 465 73 16 34

Privacybeleid:

Dit privacybeleid geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende de producten en diensten van Fashion Avenue. Voor meer informatie over cookies, bezoek deze webpagina.

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en klanten en dragen zorg voor uw persoonlijke informatie en behandelen deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van deze website (www.fashion-avenue.be) verklaart u zich akkoord met dit Privacybeleid zoals hieronder beschreven.

Fashion Avenue is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van sites en bronnen die geen eigendom zijn van Fashion Avenue. (Derden)

Fashion Avenue behoudt zich steeds het recht voor om dit Privacybeleid aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig ons privacybeleid door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 01 augustus 2022.

1. Verwerking
Fashion Avenue verkrijgt persoonsgegevens via IP-adres, cookies en/of gegevens ontvangen via een door u ingevuld contactformulier.

De website maakt gebruik van cookies die een aantal data verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie onderaan deze pagina.

Uw gegevens in onze kassa.

Wij verkrijgen uw Naam en Voornaam, e-mailadres via ons kassasysteem indien u dit aan ons doorgeeft en u akkoord bent dat we deze informatie opslaan in ons systeem (Lightspeed). Wij gebruiken deze informatie om u eventueel te contacteren mbt een bestelling en voor gerichte reclamedoeleinden en klantenkaart.

2. Doel
We gebruiken de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

IP adres: door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseren en verbeteren we de website en de dienstverlening.
Cookies: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
Formulieren: gegevens die door de bezoeker en/of klant in kwestie via een contactformulier bezorgd werden.
Kassasysteem: uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven, u te contacteren ivm een bestelling of reservering en u te synchroniseren via onze webshop tbv onze klantenkaart.

3. Doorgifte aan derden
Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze nooit verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij met u anders zijn overeengekomen.

4. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen onze firma en de bezoeker/klant.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent (zie ook punt 5.2) of totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

5. Rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden onze firma gebruik maakt van hun persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Fashion Avenue. Bezoekers en/of klanten kunnen Fashion Avenue steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Uitoefening van rechten: Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Fashion Avenue, hetzij per e-mail naar office@fashion-avenue.be of per post naar Fashion Avenue.

5.4. Recht om klacht in te dienen: Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij maken gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan onze firma aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Google analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics” dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een verwerkersovereenkomst ondertekend met Google over hoe wij namens ons persoonsgegevens verwerken. De informatie wordt geleverd aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om je meteen naar onze sociale mediapagina’s door te sturen. Dit zijn links naar Facebook, Instagram, Youtube en TikTok. Dit zijn gewone links en hier zijn geen trackers voorzien.

Wij hebben echter geen invloed op de handelingen van deze websites. Leest u de privacyverklaring van deze respectievelijke websites om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens kunnen doen en hoe zij  cookies verwerken.